อุปกรณ์งานปัก
ดิ้นเงิน ดิ้นทอง ดิ้นปักสีต่างๆ ดิ้นปักKYOTOTEX เส้นด้าย ไหมปัก
ด้ายล่าง ด้ายกระสวย เลื่อมซีควิน ผ้ารองปักวีราเน่ (วิระเน่)
กาว 2 หน้า สเปรย์กาว© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com